Czy twoja strona jest dostępna?

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Czytaj więcej

Poziom A

Poziom A WCAG 2.0 jest najniższym poziomem dostępności. Jest to minimum, jakie musi spełniać serwis internetowy, by uznać go za dostępny dla dużej części niepełnosprawnych użytkowników. Zawiera cztery kryteria brzegowe, których spełnienie jest konieczne dla zapewnienia podstawowej dostępności i bezpieczeństwa.

Zaloguj się i rozpocznij test A

Poziom AA

Poziom AA WCAG 2.0 jest zalecanym poziomem dostępności dla serwisów internetowych. Spełnienie warunków dostępności na tym poziomie oraz na poziomie A sprawia, że można mieć dużą dozę pewności, że treści będą dostępne dla znaczącej większości niepełnosprawnych użytkowników.

Zaloguj się i rozpocznij test AA

Poziom AAA

Poziom AAA WCAG 2.0 jest najwyższym poziomem dostępności, jaki można spełnić. Spełnienie wszystkich warunków na poziomie A, AA i AAA oznacza, że treść będzie dostępna dla niemal wszystkich niepełnosprawnych użytkowników. Trzeba pamiętać, że zawsze pozostają osoby, dla których jakieś treści lub funkcje nie będą dostępne.

Zaloguj się i rozpocznij test AAA